شرکت رافا تجارت امکان انجام انواعی از حوالجات نقدی – خرید آنلاین و گشایش LC از طریق بانکهای ابرانی را برای کلیه تجار گرامی فراهم نموده است . در تجارتهایی که شامل صادرات و واردات می شود، اعتبارات اسنادی ، امنیت مالی تجارت بین الملل می باشد.

اعتبار اسنادی این امکان را به واردکننده می دهد تا اطمینان حاصل کند یک سفارش پیش از اینکه پرداخت انجام شود، بار شده و ارسال می شود و صادر کننده گارانتی می شود که به ازای کالایی که به خارج از کشور ارسال شده ، پرداخت انجام خواهد شد .

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی :

  • پروفورما اینویس کالا ( Proforma Invoice )
  • گواهی مبدا ( در صورت نیاز ) Certificate of Origin
  • سازگاری بانک مقصد با بانک گشایش کننده اعتبار
  • پرداخت حق بازرسی کالا ( در صورت نیاز )
  • پرداخت هزینه گشایش و همچنین درصد پیش پرداخت بانک گشایش کننده

پس از انجام کلیه مراحل بالا و تکمیل مدارک ،  گشایش اعتبار صورت می گیرد .

نکات :

  • پس از گشایش اعتبار اسنادی در ماه یک درصد کارمزد توسط بازرگانی صارش دریافت می شود .
  • پس از گشایشاعتبار اسنادی کنسل کردن آن وجود ندارد و شرکت مسئولیتی را در مورد آن نمی پذیرد .
  • تمامی مبالغ در قرار داد گشایش اعتبار به نرخ روز ارز اخذ خواهد شد .
  • بابت باقیمانده مبلغ گشایش از متقاضی یک فقره چک ضمانت پرداخت دریافت می شود .
  • در صورت عدم اطمینان کافی از کیفیت و کمیت کالا بازرسان می توانند با کمترین هزینه کالا شما را در کشور مقصد مورد بازرسی قرار دهند.