شرکت رافا تجارت امکان حمل و ترخیص کلیه بارهای مجاز را به صورت دریایی، هوایی و زمینی به سایر کشورها و بلعکس را داراست.

استعلام هزینه حمل و ترخیص :

جهت استعلام هزینه حمل خارجی ضمن تکمیل فرم زیر لطفا نسبت به ارائه تعرفه مجاز کالای خود نیز اقدام نمایید .
همچنین امکان بازرسی از مراحل تولید کالا در کلیه شهر های چین امکان پذیر است ، هزینه این خدمات به صورت جداگانه دریافت خواهد شد .

درخواست استعلام هزینه حمل و ترخیص